Medicatieschema | Sollie Apothekers - Antwerpen - Gezond advies

Medicatieschema

Een duidelijk overzicht van je medicatie kan je leven redden

Reeds veel patiënten hebben hun medicatie laten registeren in een medicatieschema. Waarom is dit zo belangrijk?

Het schema is nodig bij opname in het ziekenhuis of in geval van nood. Ook uw huisarts, tandarts en specialist kunnen hiernaar vragen. Je behandelende artsen moeten altijd weten welke medicatie je allemaal neemt om zo een juiste behandeling te kunnen instellen. (Zowel voorschriftplichtige als vrije medicatie zijn belangrijk.)

Hebt u ook interesse? Contacteer ons en ontvang een blanco medicatieschema. Zo kan u het thuis afdrukken en het ingevuld meebrengen naar de apotheek. Wij overlopen het dan samen met u. Binnenkort wordt het mogelijk dit medicatieschema te bewaren op uw identiteitskaart. Bekijk hier het ‘toekomst-filmpje’.

Verlies je toch nog het overzicht ondanks het medicatieschema? Vraag dan naar onze oplossing op maat. De apotheek kan je medicatie per innamemoment verdelen zodat je per week een medicatiekaart kan komen ophalen. Zo kan je geen inname meer vergeten en wordt dubbelmedicatie vermeden. Vraag ernaar!